• Docentes

  PROFESOR

  Dr. Claudio Righetti - crighetti en gmail com

  Dr. Rodrigo Castro - rcastro en dc uba ar

  JTP

  Lic. Guido Chari - gchari en dc uba ar

  Ayudantes de 1ra

  Lic. Esteban Lanzaroti - estiben en gmail com

  Lic. Leonardo Balbiani - leonardo_balbiani en hotmail

  Lic. Lucio Santi - lsanti en dc uba ar

  Lic. Matias Bonaventura - matiasb en gmail com

  Lic. Maximiliano Sacco - msacco en gmail com

  Ayudantes de 2da

  Tomas Feilij - tomas.freilij en gmail com